Żelaza (III) chlorek

Nazwa i synonimy:

polskie:  Wodny roztwór chlorku żelazowego, PIX-116, koagulant żelazowy, chlorek żelaza (III)
angielskie: iron (III) chloride, trichloroiron, iron perchloride

Wzór chemiczny – FeCl3

Numer CAS: Główny składnik: 7705-08-0
Numer UN (ONZ)

2582

Numer WE (EINECS): Główny składnik: 231-729-4

Pakowanie:

Produkt oferowany w atestowanych opakowaniach: 1000, 20L

Charakterystyka:

Ciemnobrązowy roztwór wodny, bez charakterystycznego zapachu.
Skład chemiczny:
żelazo ogólne (Fe) 11,5 +/- 0,5%
żelazo (Fe2+) max 0,5%
gęstość w 20°C [kg/m3] 1310-1390

Zastosowanie:

– Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych;
– strącanie fosforu ze ścieków;
– usuwanie siarkowodoru ze ścieków;
– wspomaganie zagęszczenia osadów;
– uzdatnianie wody technologicznej w przemyśle.