Żelaza (III) siarczan

Nazwa i synonimy:

polskie:  Wodny roztwór siarczanu żelazowego, PIX-113, koagulant żelazowy, siarczan żelaza (III)
angielskie: iron (III) sulphate, ferric sulfate, iron persulfate

Wzór chemiczny – Fe2(SO4)3

Numer CAS: Główny składnik: 10025-22-5
Numer UN (ONZ)

3264

Numer WE (EINECS): Główny składnik: 233-072-09

Pakowanie:

Produkt oferowany w atestowanych opakowaniach: 1000, 20L

Charakterystyka:

Ciemnobrązowy roztwór wodny, bez charakterystycznego zapachu o wysokiej skuteczności koagulacji w szerokim zakresie pH.
Skład chemiczny:
żelazo ogólne (Fe) 11,8 +/- 0,4%
żelazo (Fe2+) 04+/- 0,3%
gęstość w 20°C [kg/m3] 1500-1570

Zastosowanie:

Zastosowanie chemiczno-techniczne: formulacja, uzdatnianie wody: oczyszczanie wody pitnej i surowej, ścieków i osadów w oczyszczalni ścieków. Przemysł: zastosowanie jako środek trawiący metale oraz do obróbki powierzchni. Przemysłowe i profesjonalne zastosowanie w laboratorium, zastosowanie w agrochemikaliach, szczeliwach klejowych i powłokach.