Nadtlenek wodoru

Nazwa i synonimy:

polskie: Nadtlenek wodoru, woda utleniona, perhydrol
angielskie: hydrogen peroxide, oxyhydrogen

Wzór chemiczny – H2O2

Numer CAS: 7722-84-1
Numer UN (ONZ)

2014

Numer WE (EINECS): 231-765-0

Pakowanie:

Woda utleniona  techniczna jest rozlewana do atestowanych opakowań o pojemnościach: 1000l, 30l, 20l, 10l

Charakterystyka:

Związek nieorganiczny z grupy nadtlenków.
Ciecz bezbarwna o słabo wyczuwalnym zapachu. Silny środek utleniający
Substancja niestabilna, posiadająca wysoką zdolność rozkładu, szczególnie pod wpływem podwyższonej temperatury. Należy również unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
Należy unikać kontaktu ze skórą. Powoduje białe, martwicze plamy.

Zastosowanie:

– jako utleniacz w reakcjach chemicznych

– w produkcji gum i plastików

– w przemyśle włókienniczym i papierniczym

– substancja trawiąca w przemyśle elektronicznym i metalowym

– jako środek wybielający w chemii gospodarczej

– w fryzjerstwie( słaby roztwór) do farbowania i rozjaśniania włosów

– roztwór 3% do dezynfekcji ran

– neutralizator ścieków w procesach ochrony środowiska i oczyszczania wody.