Urotropina

Nazwa i synonimy:

polskie:  urotropina, sześciometylenoczteroamina, heksamina, formamina, tetraazaadamantan
angielskie: methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine

Wzór chemiczny – (CH2)6N4

Numer CAS: 100-97-0
Numer UN (ONZ)

1328

Numer WE (EINECS): 202-905-8

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Bezbarwny krystaliczny proszek, bardzo słaba zasada organiczna.

Zastosowanie:

Produkcja przemysłowa, preparaty chemiczne, w laboratoriach chemicznych, w farmaceutyce, jako źródło energii, w formie tabletek używana jako paliwo turystyczne, jako inhibitor trawienia w kwaśnych kąpielach trawiących i czyszczących. Stosowana również jako konserwant o symbolu E239.