Bezwodnik kwasu octowego

Nazwa i synonimy:

polskie:  bezwodnik octowy, bezwodnik kwasu octowego, tlenkiem acetylu, eterem diacetylowym lub octanem acetylu
angielskie: acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid anhydride, acetic oxide, acetyl anhydride, acetyl oxide, acetyl acetate

Wzór chemiczny – (CH3CO)2O

Numer CAS: 108-24-7
Numer UN (ONZ)

1715

Numer WE (EINECS): 203-564-8

Pakowanie:

Produkt jest dostępny w opakowaniach 10, 20, 30, 1000l

Charakterystyka:

Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu octu- bardziej drażniącym od kwasu octowego. Rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, czterochlorku węgla, chloroformie. Związek silnie żrący, higroskopijny i toksyczny.

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, stosuje się go m. in. jako środek odwadniający i rozpuszczalnik w syntezie materiałów wybuchowych i ogólnie w chemii organicznej, oraz do produkcji leków, np. aspiryny.