Mocznik

Nazwa i synonimy:

polskie:  mocznik, karbonylodiamid, karbamid
angielskie: urea, carbamide, isourea, carbonyldiamide

Wzór chemiczny – CH4N2O

Numer CAS: 57-13-6
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS): 200-315-5

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Biały krystaliczny proszek o słabym zapachu zbliżonym do amoniaku, higroskopijny, dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie:

W produkcji nawozów, w farmacji i kosmetyce, jako dodatek do pasz, jako środek regulujący pH, jako produkt zapobiegający zamarzaniu i oblodzeniu.