Diatomit

Nazwa i synonimy:

polskie:  diatomit, sorbent diatomitowy
angielskie:

Wzór chemiczny –

Numer CAS: 61790-53-2
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS): 212-293-4

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Podstawowym składnikiem diatomitu jest bezpostaciowa krzemionka opalowa. Naturalne domieszki stanowią glinokrzemiany ( głównie illit ) oraz związki żelaza. Naturalny, sypki, mineralny.
Skład chemiczny:
– zawartość wilgoci – max 6 % ,
– zawartość SiO2 – min 69 %,
– zawartość Al2O3 – max 11,8
– zawartość Fe2O3 – ok. 4,3
– PH – od 5,7 do 8,3 w zależności od partii złoża,
– gęstość nasypowa dla sorbentu – (0,5 – 3,0 mm) – max 900 kg/m3,

Zastosowanie:

Naturalny sorbent mineralny przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych.