Trójetanoloamina

Nazwa i synonimy:

polskie:  trójetanoloamina, trietanoloamina, tri(2-hydroksyetylo)amina, TEA, 2,2′,2″-nitrylotrietanol
angielskie: triethylamine, N,N-Diethylethanamine, ethanamine, (Diethylamino)ethane

Wzór chemiczny – C6H15NO3

Numer CAS:

102-71-6

Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS):

203-049-8

Pakowanie:

Produkt oferowany w kanistrach 5, 10, 20, 30L

Charakterystyka:

Forma: ciecz (w temperaturze powyżej 21°C)

Kolor: bezbarwna do jasnożółtej

Zapach: charakterystyczny amin

pH: 10,3 (10 g/l H2O, 20°C)

Temperatura topnienia: 18-23 °C

Zastosowanie:

Składnik środków myjących, czyszczących i piorących, zmywaczach, tuszu. Produkt spełnia funkcję regulatora pH. Zastosowanie jako chemikalia do syntez, w przetwórstwie papieru, tkanin, skóry, płynach do obróbki metali, w aplikacjach galwanicznych, jako dodatek w tworzywach sztucznych, przemysł budowlany, wydobywczy.