Butyldiglikol

Nazwa i synonimy:

polskie: butyldiglikol, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu dietylenowego
angielskie: Diethylene glycol monobutyl ether, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Wzór chemiczny – C8H18O3

Numer CAS:

112-34-5

Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS):

203-961-6

Pakowanie:

Kanister a 30l, paletopojemnik 1000l.

Charakterystyka:

Postać: ciecz

Kolor: bezbarwna lub jasnożółta

Zapach: charakterystyczny

Wartość pH: neutralne

Zastosowanie:

Jako półprodukt, wytwarzanie i (prze)pakowanie substancji i mieszanin, w powłokach i środkach czyszczących.