Ksylen

Nazwa i synonimy:

polskie: Ksylen

angielskie: Xylene

Wzór chemiczny: C8H10

Numer CAS: 106-42-3

Numer WE (EINECS): 203-576-3

Numer UN ( ONZ): 1307

Pakowanie:

Ksylen posiadamy w atestowanych opakowaniach: 5L.

Charakterystyka:

Organiczny związek chemiczny, węglowodór aromatyczny, jeden z trzech izomerycznych ksylenów. Jest to pochodna benzenu zawierająca dwie grupy metylowe przyłączone do pierścienia w położeniu para (1,4).

Rozpuszcza się w niepolarnych, np. w węglowodorach aromatycznych, podobnie jak wszystkie ksyleny.

Zastosowanie:

Jako rozpuszczalnik i rozcieńczalnik farb i lakierów. Ortoksylen stosowany jest do syntezy bezwodnika ftalowego; paraksylen do syntezy kwasu tereftalowego; metaksylen do otrzymywania tworzyw sztucznych i barwników;. Ksylen stosowany jest także do wytwarzania kwasu tereftalowego, przekształcanego następnie w poli(tereftalan etylenu) (PET), który jest wykorzystywany m.in. do produkcji opakowań do żywności, np. butelek.