Nafta

Nazwa i synonimy:

polskie: Nafta

angielskie: Kerosene

Wzór chemiczny:

Numer CAS: 64742-49-0

Numer WE (EINECS): 265-151-9

Numer UN ( ONZ): 1208

Pakowanie:

Naftę posiadamy w atestowanych opakowaniach: 5L.

Charakterystyka:

Ciekła frakcja ropy naftowej wrząca w granicach 170–250 °C, mająca gęstość 0,78–0,81 g/cm³. Żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów, których cząsteczki zawierają 12–15 atomów węgla.

Zastosowanie:

Produkcja nafty jest relatywnie tania, ponieważ powstaje ona praktycznie wyłącznie w procesie rektyfikacji ropy naftowej, bez dodatkowych procesów uszlachetniających, stosowanych przy produkcji innego rodzaju paliw. Jest częściowo przerabiana na benzynę i inne produkty w procesach krakingu i reformingu.