Alkohol metylowy

Nazwa i synonimy:

polskie: Alkohol metylowy, metanol
angielskie: methanol, methanol alcohol,

Wzór chemiczny: CH3OH

Klasyfikacja substancji: F; R11

T; R23/24/25

T; R39/23/24/25

Numer CAS: 67-56-1
Numer UN (ONZ) 1230
Numer RTECS
Numer indeksowy: 603-001-00-X
Numer WE (EINECS): 200-659-6

Pakowanie:

Metanol rozlewamy do atestowanych opakowań DPPL a 1000 litrów i kanistrów a 20 litrów.

Charakterystyka:

Spala się bladoniebieskim płomieniem. Czysty metanol jest bezbarwną cieczą. Miesza się z wodą w każdym stosunku. Jest silną trucizną.

Zastosowanie:

Używany jest jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej, stosowany w farmaceutyce, przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, stosowany jako paliwo lub składnik paliwa w silnikach spalinowych i ogniwach paliwowych DMFC, stosowany w produkcji materiałów wybuchowych, różnych estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego, polioksymetylenu (politrioksan, poliformaldehyd, tarnoform), MTBE.