Alkohol etylowy

Nazwa i synonimy:

polskie: alkohol etylowy, etanol
angielskie: ethanol, ethanol alcohol,

Wzór chemiczny: C2H6O

Klasyfikacja substancji: F; R11
Numer CAS: 64-17-5
Numer UN (ONZ) 1170
Numer RTECS
Numer indeksowy: 603-002-00-5
Numer WE (EINECS): 200-578-6

Pakowanie:

Etanol rozlewamy do atestowanych opakowań o pojemnościach 1000, 20, 10, 5l

Charakterystyka:

W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, łatwopalną cieczą o swoistym zapachu i piekącym smaku. W obecności powietrza pali się ona słabo widocznym, niebieskawym płomieniem.

Zastosowanie:

W farmacji etanol wykorzystywany jest między innymi jako rozpuszczalnik do sporządzania niektórych leków. Etanol jest tanim w produkcji surowcem i jest jednocześnie stosunkowo niegroźny dla środowiska, dlatego jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym. Stosowany jest także jako paliwo napędowe (biopaliwo), jako płyny dezynfekujące, zmywacze do paznokci, lakiery do włosów, płyny do kąpieli, atramenty, płyny hamulcowe, hydrauliczne, przemysł spożywczy.