Alkohol izopropylowy

Nazwa i synonimy:

polskie: Alkohol izopropylowy, propanol 2,
angielskie: Isopropanol, Isopropanol alcohol,

Wzór chemiczny: C3H7OH

Klasyfikacja substancji: F; R11
Xi; R36
R67
Numer CAS: 67-63-0
Numer UN (ONZ) 1219
Numer RTECS
Numer indeksowy:
Numer WE (EINECS): 200-661-7

Pakowanie:
Izopropanol tech. rozlewamy do atestowanych opakowań o pojemnościach 1000, 20, 10, 5l

Charakterystyka

Izopropanol jest łatwopalną bezbarwną cieczą , pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Działa drażniąco na oczy. Miesza się z wodą w każdej proporcji.

Zastosowanie

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC oraz w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej.

70% wodny roztwór stosowany jest jako płyn antyseptyczny.

Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym jako środek stosowany w roztworach nawilżających w stężeniu do 12%.

Jest stosowany jako tańszy zamiennik etanolu lub metanolu, w sytuacjach gdy czystość zwykłego spirytusu skażonego (denaturatu) jest niewystarczająca, np. do czyszczenia precyzyjnych układów optycznych. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego, np. Kontakt IPA stosowany do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych.

Ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawania korków lodowych w przewodach paliwowych.