Węgiel aktywny

Nazwa i synonimy:

polskie:  węgiel aktywny, węgiel aktywowany
angielskie: Charcoal activated

Wzór chemiczny – C

Numer CAS: 7440-44-0
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS): 231-153-3

Pakowanie:

Worek a 25 kg

Charakterystyka:

Składa się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadzy) oraz częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu. Charakteryzuje się dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (pół kilograma węgla aktywnego ma ponad 125 akrów powierzchni), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.

Zastosowanie:

Węgiel aktywny jest substancją wykorzystywaną jako medium do pochłaniania (adsorpcji) zanieczyszczeń. Węgiel ma duże znaczenie, ponieważ jest substancją nietoksyczną (nawet przy spożyciu), tanią w produkcji, a jednocześnie łatwą w utylizacji po zużyciu (poprzez spalenie). Filtry z węglem aktywnym usuwają lub zmniejszają stężenie wielu lotnych związków organicznych, pestycydów i herbicydów, a także chloru.