Szkło wodne potasowe

Nazwa i synonimy:

polskie:  szkło wodne potasowe, wodny roztwór krzemianu potasu, sól potasowa
angielskie: potassium silicate

Wzór chemiczny – K2O•nSiO2 n – współczynnik

Numer CAS: 1312-76-1
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS): 215-199-1

Pakowanie:

Beczka a 55l, paletopojemnik a 1000l.

Charakterystyka:

Szkło wodne jest lepką cieczą. Gęstość szkła wodnego potasowego 1150–1530 kg/m3.

Wymagania fizyko-chemiczne
Rodzaj

115

125

132

138

SiO2 / K2O moduł molowy

3,9 – 4,1

3,9 – 4,1

3,2 – 3,4

3,0 – 3,4

K2O + SiO2 min %

18,0

28,0

34,0

36,0

Gęstość (20 oC) g/cm3

1,15-1,20

1,25-1,26

1,32-1,36

1,38-1,42

Lepkość (20 oC) min cP

3

20

35

200

Zastosowanie:

Szkło wodne potasowe jest wykorzystywane do produkcji środków myjących o charakterze przemysłowym. Uszczegółowiając szkło wodne potasowe spotkamy w wielu materiałach stosowanych w budownictwie. Jest to spowodowane własnościami tego prekursora. Szkło wodne potasowe jest bardzo odporne na różne temperatury oraz ogień.