Kwas adypinowy

Nazwa i synonimy:

polskie:  kwas adypinowy, kwas butano-1,4-dikarboksylowy
angielskie: Adipic acid, 1,4-Butanedicarboxylic acid

Wzór chemiczny – C H₁₀ O

Numer CAS: 124-04-9
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy

Numer WE (EINECS): 204-673-3

Pakowanie:

Worek a 25 kg.

Charakterystyka:

Biały, krystaliczny proszek, bez zapachu. Kwas adypinowy jest nierozpuszczalny w wodzie; rozpuszcza się w alkoholach, eterach i acetonie. Jest substancją palną.

Zastosowanie:

Monomer kwasu adypinowego używany jest w produkcji poliuretanów, jego estry używane są jako plastyfikatory przy produkcji PVC. Ponadto kwas adypinowy wykorzystuje się w przemyśle chemicznym w syntezie poliamidów, produkcji środków owadobójczych, klejów, zmiękczaczy, jako składniki smarów i otrzymywania polioli poliestrowych, oraz w przemyśle spożywczym,(dodaje się go do proszku do pieczenia, nadzień i polew oraz jako środek żelujący w wyrobach ciastkarskich i piekarniczych).