Sól SO-220

Nazwa i synonimy:

polskie:  sól hartownicza SO 220
angielskie: – hardening salt

Wzór chemiczny

Numer CAS:
Numer UN (ONZ)

1487

Numer WE (EINECS):

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Postać

proszek

Barwa

biała

Zawartość KNO3; %

54 – 55

Zawartość NaNO3; % max

45 – 46

Zastosowanie:

Służy do obróbki stali w kąpielach solnych