Potasu nadmanganian

Nazwa i synonimy:

polskie:  potasu nadmanganian, manganian(VII) potasu, sól potasowa kwasu nadmanganowego
angielskie: Potassium manganate(VII), potassium permanganate

Wzór chemiczny – KMnO4

Numer CAS: 7722-64-7
Numer UN (ONZ)

1490

Numer WE (EINECS): 231-760-3

Pakowanie:

Beczka metalowa 25, 50 kg.

Charakterystyka:

Forma: ciało stałe
Kolor: fioletowy
Zapach: bez zapachu
pH: około 7 – 9 (20 g/l H2O, 20°C)

Zastosowanie:
Uzdatnianie wody, obróbka powierzchni, jako odczynnik laboratoryjny, w przemyśle farmaceutycznym.
0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu stosowany jest miejscowo jako lek odkażający do przemywań skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.