Potasu cyjanek

Nazwa i synonimy:

polskie:  potasu cyjanek
angielskie: potassium cyanide

Wzór chemiczny – KCN

Numer CAS: 151-50-8
Numer UN (ONZ)

1680

Numer WE (EINECS): 205-792-3

Pakowanie:

Beczka 25kg.

Charakterystyka:

Ciało stałe w kolorze białym o słabym zapachu gorzkich migdałów. Produkt silnie toksyczny, niebezpieczny dla środowiska.

Zastosowanie:

Synteza związków chemicznych i farmaceutycznych, recykling metali szlachetnych, galwanotechnika, utwardzenie metalu.