Podchloryn wapnia

Nazwa i synonimy:

polskie:  podchloryn wapnia, wapno chlororwane
angielskie: calcium hypochlorite, Bleaching powder, hypochlorous acid

Wzór chemiczny – Ca(ClO)2

Numer CAS: 7778-54-3
Numer UN (ONZ)

2880

Numer WE (EINECS): 231-908-7

Pakowanie:

Worek 25 kg

Charakterystyka:

Substancja stała koloru białego o charakterystycznym zapachu chloru, higroskopijna.

Zastosowanie:

Stosuje się go do sporządzania roztworów dezynfekcyjnych (m.in. wody basenowej), do bielenia (również w przemyśle papierniczym i tekstylnym), odczynnik analityczny oraz do różnych syntez organicznych i nieorganicznych.