Glikol etylenowy

Nazwa i synonimy:

polskie: Glikol etylenowy.

angielskie: ethylene glycol.

 

Numer CAS: 107-21-1

Numer WE (EINECS): 203-473-3

Numer UN (ONZ) nie podlega przepisom transportu

 

Pakowanie:

Glikol etylenowy rozlewamy do atestowanych opakowań o pojemności 20L, 30L, 1000L.

Charakterystyka:

Organiczny związek chemiczny będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem najprostszym alkoholem cukrowym

Bezbarwna, gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku, higroskopijna.

 

Zastosowanie:

Glikol etylenowy stosowany jest w płynach niezamarzających do chłodnic silników (40-62% roztwór wodny) oraz w instalacjach chłodniczych jako czynnik pośredni.

Wykorzystuje się go do produkcji żywic poliestrowych, alkidowych (alkidali) włókien syntetycznych, a także rozpuszczalników, plastyfikatorów oraz materiałów wybuchowych.