Benzyna lakowa

Nazwa i synonimy:

polskie: Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna, Eter naftowy, Benzyna lekka

angielskie: Naphtha (petroleum), Hydrotreated light

Nr CAS: 64742-49-0

Nr WE (EINECS): 265-151-9

Nr UN (numer ONZ)1268

Pakowanie:

Benzynę ekstrakcyjną rozlewamy do atestowanych opakowań DPPL a 1000 litrów oraz kanistrów a 30 i 20 litrów.

Charakterystyka:

Substancja ciekła łatwopalna. Wygląd: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu dla lekkich węglowodorów.

Nie rozpuszcza się w wodzie.

Rozpuszcza się w większości organicznych rozpuszczalników, węglowodorach, alkoholach, eterach, dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, chloroformie.

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C4-C11.

Zastosowanie:

Benzyna ekstrakcyjna ma zastosowanie jako rozpuszczalnik (rozcieńczalnik) stosowany w przemyśle farb i lakierów, metalowym oraz gumowym. Do produkcji klejów; w pralniach chemicznych i garbarniach; w drukarniach i warsztatach samochodowych do mycia i odłuszczania i inne.